Komitet honorowy

  • Prof. dr hab. inż. Jan KAZIOR – Rektor Politechniki Krakowskiej
  • Prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK – Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
  • Prof. zw. dr hab. inż. Maciej GRYCZMAŃSKI – Politechnika Śląska
  • Prof. dr hab. inż. Jan SZARLIŃSKI – Politechnika Krakowska
  • Prof. dr hab. inż. Antoni TAJDUŚ – Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Prof. zw. dr hab. inż. Wojciech WOLSKI – GEOTEKO Warszawa