Komitet naukowy i organizacyjny

Przewodniczący

 • Dr hab. inż. Andrzej TRUTY, prof. PK – Politechnika Krakowska

Sekretarze

 • Dr inż. Michał GRODECKI  – Politechnika Krakowska
 • Mgr Anna MLEKO  – Politechnika Krakowska

Członkowie

 • Dr hab. inż. Marcin CUDNY prof. PG  – Politechnika Gdańska
 • Dr hab. inż. Jan GASZYŃSKI prof. PK – Politechnika Krakowska
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew  KLEDYŃSKI – Politechnika Warszawska
 • Dr hab. inż. Elżbieta PILECKA prof. PK –    Politechnika Krakowska
 • Dr hab. inż. Paweł POPIELSKI prof. PW – Politechnika Warszawska
 • Dr hab. inż. Wojciech  PUŁA prof. PWr – Politechnika Wrocławska –
 • Dr hab. inż. Waldemar ŚWIDZIŃSKI prof. IBW PAN  – Instytut Budownictwa Wodnego PAN Gdańsk
 • Dr hab. inż. Aleksander URBAŃSKI prof. PK – Politechnika Krakowska|
 • Dr hab. inż. Andrzej WINNICKI prof. PK – Politechnika Krakowska