Program Konferencji

Program Konferencji w formacie PDF

PONIEDZIAŁEK  24.02.2020 r.

1400-1445   · obiad

1500-1510   · Andrzej Truty    –  Otwarcie Konferencji i omówienie spraw organizacyjnych  –  Komitet Organizacyjny Konferencji

SESJA I   1510-1650–  Geotechnika 1
Przewodniczący: dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. nadzw. PW

 

1510-1530 I/1 B. Pasierb, M. Grodecki, R. Gwóźdź:
Analiza stateczności osuwiska na podstawie symulacji numerycznych, tomografii elektropoporowej oraz testów CPT i DMT.
1530-1550 I/2 B. Olek:
Experimental Study on Creep Behavior in Oedometer Tests of Alluvial Fine-grained Soils
1550-1610 I/3 M. Winkler:
Artificial test samples for the replication of soft rock anisotropy
1610-1630 I/4 M. Grodecki:
Nietypowa awaria nasypu kolejowego –analiza przyczyny
1630-1650 I/5 M. Grodecki:
Wykopy w sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych – zagadnienia obliczeniowe

 

  Przerwa na kawę

 

SESJA II   1720-1840 –  Komputerowe metody projektowania
Przewodniczący: dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. nadzw. PK
1720-1740 II/1 G. Kacprzak, S. Bodus, R. Bagiński, T. Stasiukiewicz:
GeotechBIM – czyli Geotechnika w BIM
1740-1800 II/2 R. Bagiński, G. Kacprzak:
Podejście iteracyjne w projektowaniu konstrukcji budowlanych z użyciem metody elementów skończonych
1800-1820 II/3 T. Stasiukiewicz, G. Kacprzak:
Automatyzacja procesu projektowego ściany szczelinowej w środowisku Plaxis przy wykorzystaniu Python’a
1820-1840 II/4 S. Bodus, G. Kacprzak:
Automatyzacja budowy modelu GeotechBIM w środowisku Archicad-Rhino/Grasshopper-ZSoil

1900-1930   · kolacja

 

1930-2015   · rekreacja / basen

 

SESJA III   2020-2120 – Konstrukcje
Przewodniczący: dr hab. inż. Aleksander Urbański , prof. nadzw. PK

 

2020-2040 III/1 B. Zając:
Ścinane połączenia klejone pracujące w podwyższonej temperaturze
2040-2100 III/2 A. Truty, K. Podleś, Th. Zimmermann:
Damage plasticity model for concrete subject to elevated temperatures
2100-2120 III/3 A. Winnicki, A. Wosatko, M. Szczecina,  J. Pamin:
Advanced numerical simulations in concrete mechanics

 


WTOREK  25.02.2020 r.

 730– 930             ·    śniadanie

1400-1445           ·    obiad

 

SESJA IV   1500-1640 – Hydrotechnika 1
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, PW + PIIB

 

1500-1520
IV/1
B. Twaróg:
Wpływ zjawisk filtracyjnych w obiektach piętrzących na zmiany dedykowanego pola elektrycznego
1520-1540 IV/2 A. Urbański, M. Grodecki, K. Piszczek:
Modelowanie numeryczne 3D procesu wznoszenia jazu
1540-1600 IV/3 A. Urbański, M. Grodecki, K. Piszczek:
Jaz betonowy – symulacje numeryczne  2D
1600-1620 IV/4 A. Urbański, M. Grodecki:
Zapora w Wilkowicach – problemy szczelności i stateczności
1620-1640 IV/5 A. Budzianowska, P. Popielski:
Model fizyczny do badania procesów filtracyjnych metodą termomonitoringu

 

Przerwa na kawę

 

 SESJA V  1710-1900 –  Geotechnika 2
Przewodniczący: dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. nadzw. PK

 

1710-1800 V/1 Referat generalny. G. Vessa:
Regionalized variables and geostatistical tools to enable a reliable geo-mechanical site characterization for civil engineering  designing and natural hazard mapping.
1800-1820 V/2 M. Cudny, K. Kowalska, M. Winkler:
Modelling hydromechanical response of a bedded argillaceous soft rock formation (Opalinus clay) due to excavation of a tunnel
1820-1840 V/3 W. Puła:
Oszacowanie losowej nośności fundamentu bezpośredniego na podstawie mechanizmów kinematycznych
1840-1900 V/4 A. Kasprzak, P. Popielski:
Monitoring geotechniczny budynku Central Point

 

1930          ·    uroczysta kolacja


ŚRODA  26.02.2020 r.

   730– 930             ·    śniadanie

1400-1445           ·    obiad

 

SESJA VI   1500-1640 – Geotechnika 3
Przewodniczący: dr hab. inż. Marcin Cudny, prof. nadzw. PG

 

1500-1520 VI/1 B.  Smoliński, A. Sosnowska, P. Popielski:
Nowoczesne metody pozyskiwania danych batymetrycznych
1520-1540 VI/2 R. Sieńko:
Zastosowanie pomiarów światłowodowych DFOS do analizy odkształceń i deformacji w geotechnice
1540-1600 VI/3 R. Ossowski, P. Tysiąc:
Monitoring klifów morskich: synergia geotechniki i geodezji
1600-1620 VI/4 Ł. Kaczmarek, P. Dobak, T. Szczepański, P. Popielski:
Badania wytrzymałości wybranego ilastego materiału koluwialno-zwietrzelinowego z Karpat fliszowych oraz przykładowe implementacje w obliczeniach stateczności
1620-1640 VI/5 W. Tymiński, B. Bursa:
Modelowanie numeryczne w geotechnice, a odpowiedni dobór badań i parametrów gruntowych

 

  Przerwa na kawę

 

SESJA VII  1710-1830 –  Geotechnika 4
Przewodniczący:  dr hab. inż. Wojciech Puła,  prof. nadzw. PW

 

1710-1730 VII/1 J. Kościuk,  J. Kogut, D.Szwarkowski:
Konstrukcja oporowa w górach Boliwii. El Fuerte De Samaipata.
1730-1750 VII/2 K. Misiołek, P. Popielski, K. Affek:
Wytrzymałość na ścinanie próbek gruntu poddanych procesowi  biocementacji
1750-1810 VII/3 B. Bednarz, P. Popielski:
Analiza porównawcza  przestrzennego modelowania odwodnień terenu w programach MES i MRS
1810-1830 VII/4 A. Korzec:
Wpływ składowej pionowej przyspieszenia wywołanego obciążeniem sejsmicznym na stateczność skarp i zapór ziemnych

 

1900-1930   · kolacja

 

1930-2015   · rekreacja / basen

 

SESJA VIII   2020-2120 – Geotechnika 5
Przewodniczący: dr hab. inż. Waldemar Świdziński, prof. nadzw. IBW PAN

2020-2040 VIII/1 G. Sołtys:
Wykorzystanie analiz numerycznych MES w zastosowaniach inżynierskich Keller Polska –prosta historia
2040-2100 VIII//2 R. Duszyński:
Maccaferri Double Twisted wire mesh products in river training
2100-2120 VIII/3 M. Łupieżowiec:
Wzmocnienie sygnału propagacji wstrząsów technologicznych wskutek występowania soczewki słabej warstwy gruntowej

CZWARTEK  27.02.2020 r.

730-930      ·     śniadanie