Terminy

  • do 15.01.2020 –  dokonanie opłaty obniżonej z tytułu uczestnictwa w Konferencji  i / lub Warsztatach;
  • do 31.01.2020  – dokonanie wpłaty standardowej z tytułu uczestnictwa w Konferencji  i / lub Warsztatach;
  • do 15.01.2020 – zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji i / lub Warsztatach po wcześniejszym dokonaniu wpłaty; potwierdzenie wpłaty proszę wysłać e-mailem na adres: L-9@pk.edu.pl

na tej podstawie będzie wystawiona faktura

  • do 27.01.2020 – nadesłanie krótkiego streszczenia referatu do wygłoszenia na adres: mgrode@pk.edu.pl
  • do 10.02.2020 wysłanie szczegółowego programu konferencji