Plan wykładów

Czwartek 27.02.2020
13.00 – 14.00 – obiad

Wykład 1. godz. 15.30-17.00

Nowy model Hardening Soil-Brick. Wprowadzenie. Kalibracja parametrów na bazie testów laboratoryjnych przy pomocy pakietu Virtual Lab w środowisku ZSoil. Wykład + ćwiczenia praktyczne.

Wykład 2. godz. 17.30-19.00

Kalibracja parametrów modelu Hardening Soil-Brick na bazie sondowań statycznych CPTU oraz SDMT. Wykład + ćwiczenia praktyczne.

19.00 – 20.00 – kolacja

Piątek 28.02.2019

7.30 – 9.00 – śniadanie

Wykład 1. 9.00-10.30

Kalkulatory MES ZSwalls i ZSsoldierPileWall do analizy ścianek szczelnych, ścian szczelinowych i ścianek berlińskich. Ćwiczenia praktyczne.

10.30- 11.00 – przerwa kawowa

Wykład 2. 11.00-12.30

Wykonanie modelu 3D wysokiego budynku wraz z częścią podziemną, fundamentem płytowo-palowym, oraz zabezpieczeniem głębokiego wykopu  w technologii ścian szczelinowych. Ćwiczenie praktyczne. Część I.

12.45 – 13.45 -obiad

Wykład 3. 14.00-15.30

Wykonanie modelu 3D wysokiego budynku wraz z częścią podziemną, fundamentem płytowo-palowym, oraz zabezpieczeniem głębokiego wykopu  w technologii ścian szczelinowych. Ćwiczenie praktyczne. Część II.

15.30 – 16.00 – przerwa kawowa

Wykład 4. 16.00-17.30

Zastosowanie ZSoil Python SDK do obróbki wyników obliczeń MES. Ćwiczenia praktyczne.

17.30 – 18.30 – kolacja