Tematyka i cel warsztatów

W trakcie Warsztatów omówiony zostanie nowy model Hardening Soil-Brick oraz metody kalibracji parametrów tego modelu na bazie testów laboratoryjnych oraz sondowań CPTU/SDMT wykorzystując pakiet Virtual Lab w środowisku ZSoil. Nastepnie zaprezentowane zostaną uproszczone kalkulatory MES do analizy zabezpieczenia głębokich wykopów w technologiach ścianek szczelnych, szczelinowych oraz ścianek berlińskich.

Zaprezentowany zostanie sposób modelowania 3D konstrukcji budynku wraz z częścią podziemną  oraz zabezpieczeniem wykopu w technologii ścian szczelinowych.

Dodatkowo zaprezentowany zostanie pakiet ZSoil Python SDK do obróbki wyników obliczeń MES na bazie którego użytkownicy mogą realizować swoją własną analizę wyników.

Osoby uczestniczące w Warsztatach, na tydzień przed ich rozpoczęciem, otrzymają pełną wersję oprogramowania ZSoil ważną przez jeden miesiąc oraz wersję źródłową wszystkich klas ZSoil Python SDK. Oprogramowanie należy zainstalować przed Warsztatami na swoim własnym laptopie z 64-bitowym systemem Windows 7, 8 lub 10.